Nyheter

Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

 

Särskilt yttrande från Centerpartiet
angående Planbesked detaljplan för Hökmossen 1b Älgbostad.

Nykvarn 2017.10.31

När jag endast har en ersättarplats i kommunstyrelsen, får jag varken yrka eller reservera mig. Jag kan däremot skriva ett särskilt yttrande, och på så sätt få fram mitt och centerpartiets åsikter till efterlevande.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt en utbyggnad av bostäder längs Karlslundsvägen.

Först och främst ställer vi oss bakom socialdemokraternas yrkande att förlänga granskningstiden till maj istället för februari som även blev Ks beslut.

Tar vi sedan bort ”samt en utbyggnad av bostäder längs Karlslundsvägen” ur beslutsärendet så är vi plötsligt där vi ursprungligen beslutade om och varför vi köpte in gården från första början.

Vi i Centerpartiet anser att Hökmossbadet och friluftsområdet runt Älgbostad skall komma i första hand. Vi måste tänka långsiktigt, Vi kan inte bygga bort möjligheterna för våra barn, barnbarn och deras barn att få uppleva dofterna från blomstrande ängar där de kan springa runt och spontanleka utan att behöva ta hänsyn till att hela området är bebyggt.

Kjell Forsheds illustrationer i all ära. De kan komma väl till pass på en annan plats som är mer lämpad för bostäder. Exempelvis i förlängningen av Sandtorp, men här vid Älgbostad är det gott och väl med den befintliga bebyggelse.

Vi i Centerpartiet har tidigare lämnat in förslag som stimulerar till spontan lek och idrott där det finns plats för familjeaktiviteter både sommar som vinter, vi återkommer till det vid längre fram.

Centerpartiet föreslår att kommunen omedelbart sätter igång en Räddningsaktion av både huvudbyggnaden och ladan så att dessa inte förfaller mer än som nu är. Här är det lämpligt att kontakta företagarföreningen och våra stora företag vid Mörby området för lite hjälp och spons.

När ladan är räddad så är vårt förslag att göra en utställning om sjön Yngern som är en unik sjö med god vattenkvalitet, rik växt- och djurfauna. Yngern värnas av många och är tillgänglig samtliga årstider.

Centerpartiet vill inte bygga bort möjligheten att på Hökmossen/Älgbostads område skapa ett naturum för kommuninvånare och besökare med Yngerns unika naturmiljö. Den gula forssländan pryder Nykvarns kommunvapen och är en symbol för naturrikedomen i och vid Yngern.

Naturum; är ett besöks och informationscentrum om det lokala områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Målet är att inspirera till friluftsliv. Några exempel idag på naturum är Stendörren i Nyköping, Trollskogen på Öland och Hornborgasjön. Det finns minst ett 20-tal i landet redan idag.

Skapa en grön lunga för friluftsliv och naturliga möten för kommuninvånare och besökare. Bygg inte bort möjligheten med bostäder. Plats för nya bostäder finns med annan lokalisering.

Kommunens bostadsbyggande kommer inte bromsas av att förvärva Hökmossen/Älgbostad och bygga upp ett naturum för allmänhetens, friluftslivet och turismen.

Tänk för flera generationers bästa! Skapa naturum invid Yngern, bygg inte bostadsområde på gamla Älgbostad gården med omnejd.

Att vid badet iordningställa ställplatser för besökande husbilar och vagnar. Som kan tömma sina tankar och fylla färskvatten samt ladda batterierna för en rimlig penning, under tiden som det sker, kan de besökande promenera runt i vår gröna lunga som sträcker sig upp mot sevärdheterna i naturum och förunnas över vad som finns över och under vattenytan och naturen runt Yngern. Det skulle sätta Nykvarns kommun på Miljökartan. Och även på ställplatskartan.

Börje Karlsson
Gruppledare Centerpartiet