Vår politik

Bild

Nykvarnscentern är din gröna röst i Nykvarns kommun Vi är det parti som värnar om den unika miljö som finns i Nykvarns kommun. Våra viktigaste valfrågor är:

Skydda Yngern. Då Yngern är en av Sveriges renaste sjöar vänder vi oss emot planerna på ytterligare bostads bebyggelse på Älgbostads ängar ovanför Hökmossbadet. Vi vill utöka Hökmossbadet till ett rekreationsområde där aktiviteter finns både sommar- och vintertid för både vuxna, ungdomar och barn.

Återvinningscentral i Nykvarn. Vi ser det som helt nödvändigt att Nykvarns kommun får en egen återvinningscentral. Det är inte rimligt att kommuninvånarna ska tvingas till långa biltransporter för att bli av sitt avfall.

Ökad personaltäthet i våra skolor och förskolor. Ska våra skolor och förskolor fortsätta att hålla samma höga kvalitet som hittills, krävs att personaltätheten ökas. Utbyggnaden av skolor och förskolor måste också planeras i förhållande till byggnation av nya bostadsområden och inflyttning av barnfamiljer. Barngruppernas storlek ska inte öka utan, tvärtom minska.

Nykvarnscentern vill dessutom arbeta för:
Utbyggnad av laddstolpar på våra centrala parkeringar
Busslinje med anropstrafik på landsbygden
Ombyggnad av ”Ge Järnet” till ett kulturhus.

Centerpartiet Företagande. I Nykvarn är många företag små med låg omsättning. Man har en affärsidé som man vill testa innan man tar steget fullt ut. Oftast drivs företaget som livsstilsföretag och ofta vid sidan om en anställning.

För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen.

Vi i Centerpartiet Nykvarn har nu en person som jobbar med företagsfrågor som rör Nykvarns kommun. Välkommen att kontakta oss med dina tankar, idéer och förslag till förbättringar på alla nivåer”.

Läs mer under Centerpartiet Vår politik och företagande.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i Centerpartiets fullmäktigegrupp:
Ola Berglund, 0709-49 70 80, ola.berglund@centerpartiet.se
Mikael Kjelleros Endrell, 0721-74 15 25, mikael.endrell@centerpartiet.se
Johan Grenfeldt, johan.grenfeldt@gmail.com
Lennart Ygstedt, ygstedt@hotmail.com


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.