Skydda vårt dricksvatten

Frågan om rent dricksvatten är global, nationell och lokal. Här i Österåker uppstår vattenbrist under sommaren på många ställen. Det leder till svårigheter för många av oss, inte minst i skärgården. Nu lägger Centerpartiet på nationell nivå ett förslag för att säkra rent vatten till fler genom bland annat investeringsstöd till kommuner, ny teknik, bättre samordning och beredskap.

Redan i höstas drev Centerpartiet i Österåker igenom frågan om vattenberedskap i budgeten för 2022. Därför finns nu ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att säkra sjön Largen som dricksvattenreserv. Det är bra för Österåkers beredskap och för att vi som bor här ska ha rent vatten även under yttre påfrestningar.

Läs mer om Centerpartiets förslag för att säkra rent vatten till fler: https://www.centerpartiet.se/.../miljo/dricksvatten...