I österåker ska alla vara trygga

I Österåker ska du kunna leva livet som du vill och känna dig trygg. För oss innebär trygghet att du kan somna på kvällen utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller gå hem en kväll utan att vara rädd för våld och överfall.

När unga hamnar på glid och är i riskzonen för kriminalitet måste kommunen komma in med tidiga insatser. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig i hela kommunen. Och ingen, absolut ingen, ska stå utan stöd om man drabbas av våld i en nära relation.

Vi vill bland annat:

- Att fler trygghetsskapande kameror sätts upp i Åkersberga centrum.

- Att det satsas på bättre belysning och trygga utomhusmiljöer.

- Att alla som drabbas och anmäler våld i nära relation får en stödperson – för att undvika anmälningar som dras tillbaka.

- Att bidragen till Kvinnojouren i Österåker höjs.

- Att resurserna till socialtjänstens fältarbete utökas.