KAMPANJFILM: UTVECKLA DEN LOKALA JOBBMARKNADEN OCH GÖR DET LÄTTARE ATT ETABLERA NYA FÖRETAG

Många som bor i Österåker jobbpendlar varje dag till andra delar av Stockholmsregionen. Vi vill utveckla den lokala jobbmarknaden så att fler kan arbeta nära sin bostad och vi värnar de lokala småföretagen, som är våra största jobbskapare. För oss är det lika naturligt att driva eget företag som att förvärvsarbeta. Genom att höja den kommunala servicegraden blir det lättare för små och nyetablerade företag att hantera regler och andra företagsfrågor.

Vi vill bland annat:

Att en företagslots etableras i kommunen som kan vägleda små och mellanstora företag.

Att Österåker anammar den s.k. “Rättviksmodellen” för att bland annat minska regelbördan och stärka entreprenörer i sin vilja att göra rätt, inte minst vid nyetablering.

Att kommunen vid sina upphandlingar stärker kraven på närproduktion och hållbarhet.

Att kommunen gör det enklare för de aktörer som vill bidra i integrationen av nyanlända.

Att en yrkeshögskola etableras i Österåker.

Se filmen och läs mer om vår lokala politik för jobb och företagande (länk i kommentar)

Vad vill du se för åtgärder för fler lokala jobb och bättre förutsättningar för företagande i Österåker?

#ckampanj