VARJE ELEV MÅSTE FÅ LYCKAS I SKOLAN

En god skolgång är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna skapa sig ett bra liv – utan kriminalitet, psykisk ohälsa eller social utsatthet.

Varenda elev i Salem ska ha möjligheten att nå sin fulla potential oavsett bakgrund och förmågor.

Rätt stöd i tid, till både elever och lärare, ger en skola med studiero som kan fokusera på kunskap. Det ger en trygg och likvärdig skola där varje elev får möjligheten att lyckas och må bra.

Centerpartiet vill:

  • Att varje klass ska ha två lärare
  • Möjliggöra för fler lärarassistenter
  • Satsa på utbildade elevassistenter, och -resurser, med trygga anställningar
  • Öka tillgången till mindre undervisningsgrupper
  • Att alla skolor ska vara NPF-anpassade
  • Fortsätta stärka elevhälsan för att främja den psykisk hälsan hos våra unga
Pappa och två barn plockar skräp vid vattnet

Lärarna behöver tid till sin profession – att lära ut. Därför är det viktigt att ge lärarna rätt stöd i detta genom att möjliggöra för fler lärarassistenter, ett stärkt elevhälsoteam med specialpedagoger som arbetar elevnära, en långsiktig satsning på utbildade elevassistenter och en miljö som är väl anpassad för lärande.

En skola som fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är bra för alla elever, deras familjer och hela samhället. Redan på planeringsstadiet vid en renovering eller nybyggnation av en skola ska man tänka på att den ska NPF-anpassas.

I Salem har vi kommungemensamma små undervisningsgrupper för elever med autism och är en av få kommuner i Stockholms län som beviljar tilläggsbelopp för elever med behov av resursskola. Vi utreder just nu möjligheterna att starta en resursskola även i Salem. Vi har också en hög andel behöriga lärare som varje dag gör ett fantastiskt arbete. Men vi kan göra mer.

Vi tror att om vi ger lärarna möjligheten att göra sitt jobb så löser de uppgiften utan att känna behov av att ingripa fysiskt mot stökiga elever, förbjuda mobiler eller tvinga in stressade föräldrar i klassrummet. Det som behövs i skolan är mer utbildad personal och fungerande lokaler med god tillgång till grupprum. Vi behöver också ett välfungerande samarbete mellan skolan, socialtjänsten och vården.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.