Nytt klimatmål för Salem

Raili Nilsson (C), ledamot i kommunfullmäktige i Salem


Centerpartiet har länge drivit frågan att få till ett djupgående klimatarbete i Salems kommun och äntligen får vi realitet i det vi länge arbetat för. Idag klubbades ett nytt klimatmål; Salem ska vara klimatneutralt senast 2045. Med rätt politiska prioriteringar och samverkan med företag och övriga salemsbor är vi övertygade om att vi kan uppnå målet långt tidigare.

"Att få till en koldioxidmätning, att ta fram plan för utbyggnad av laddstolpar och att utreda fler potentiella platser för solceller – det är bara början, det finns mycket mer att göra! Vi behöver stärka våra upphandlingskrav, när kommunen bygger ska vi bygga klimatsmart och vi behöver främja alternativa transporter som cykelpendling – bara för att nämna några saker. Jag hoppas och tror att med enträget arbete kommer Salems kommun bli klimatneutralt långt före 2045." Det säger Raili Nilsson, gruppledare för Centerpartiet i Salem.

"Jag hoppas och tror att med enträget arbete kommer Salems kommun bli klimatneutralt långt före 2045."

2021 beslutade alliansen om Klimatinitiativet som handlade om hur vi skulle jobba framåt med klimatfrågan. En del av detta initiativ var att ta fram ett övergripande klimatmål för Salems kommun. Nämnderna ska sedan sätta sina egna mål och indikatorer för att säkerställa att alla verksamheter genomsyras av gemensamma klimatambitioner och kan dra ner på verksamhetens utsläpp.

Klimatinitiativet

Klimatmålet