Nina Wahlin

Bild

Svenska kyrkan ska vara en levande plats för alla oavsett var du befinner dig på din trosresa. I glädje och i sorg. Vardag och fest. Mod, engagemang och öppenhet ska genomsyra alla verksamheter för unga och gamla, familjer och ensamma. Genom diakonin gör vi Guds ord till handling.

Idag är jag ledamot i Kyrkomötet där vi beslutar övergripande om verksamhet och ekonomi för hela Svenska kyrkan. Jag är även ersättare i kyrkolivsutskottet i Kyrkomötet där vi behandlar frågor gällande jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Ytterligare ett uppdrag jag har i kyrkomötet är som ersättare i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet. Ett uppdrag som ligger mig mycket varm om hjärtat. Svenska kyrkan i utlandet finns för alla som vill och behöver ta del av Svenska kyrkans verksamhet på svenska ute i världen. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission precis som i Sverige.

Svenska kyrkan är församlingarna och det är underifrån som besluten om verksamheten lokalt ska tas. I kyrkomötet tar vi de övergripande besluten för en Öppen folkkyrka för alla i hela landet.

Nina Wahlin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.