Tage Gripenstam

Bild

Svenska Kyrkan bedriver en viktig verksamhet för barn, ungdomar, familjer och våra äldre. Vi gör det i aktiviteter, grupper och i enskilda möten och samtal. Miljö- och klimatfrågorna kräver stort engagemang och Svenska kyrkan har möjlighet att påverka. Grundläggande uppdrag är självklart gudstjänst, diakoni, mission och utbildning. Jag är kandidat i kyrkovalet till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och till kyrkomötet för nomineringsgruppen Centerpartiet.

I Strängnäs stift som vår församling tillhör arbetar jag i stiftet för att ge de bästa förutsättningarna för församlingslivet. Det handlar om många olika delar, som att föra dialogen med den nationella nivån, stärka utbildningen för ideella och personal, förvalta prästlönetillgångar, bland annat skog och jordbruk, som både ger årlig utdelning av ekonomiska resurser till många av våra församlingar och ger möjligheten att bidra i klimatomställningen och till den biologiska mångfalden.


Tage Gripenstam

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.