Avskaffa den kylda maten!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Centerpartiet att den kylda maten i äldreomsorgen ska avvecklas.

Södertälje kommun är framgångsrika när det gäller den mat som erbjuds i våra offentliga verksamheter främst förskola och skola. I äldreomsorgen är en hel del bra men det är dags att avveckla den kylda maten.

Den kylda maten är måhända en praktisk lösning. Kanske effektiv ur ett rationellt perspektiv men inte om man ser till hälsa, kvalitén på maten och välbefinnande hos de äldre inom äldreomsorgen. Inte i våra vård- och omsorgsboenden och absolut inte i hemtjänsten.

Det är dags att vi fullt ut ger våra äldre som har rätt till bistånd den mat de förtjänar, vällagad, näringsrik och där den positiva sociala delen runt måltiden stärks.

Lösningarna kan vara många och olika. Alltifrån att kockar lagar maten på våra vård- och omsorgsboenden, att hemtjänstpersonalen ordnar måltiden i hemmet till att man får en matcheck som gäller för beställning i restaurangen runt hörnet.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta Att den kylda maten ska avvecklas och att kostenheten får i uppdrag att tillsammans med äldreomsorgen arbeta fram lösningar för att våra äldre ska få högsta kvalité på maten och måltidsupplevelsen.

Tage Gripenstam
Gruppledare Centerpartiet