Välj ett julbord fritt från antibiotika

Vi samlas kring julbordet för att njuta av både sällskap och den goda julmaten. Skinka och sill, köttbullar och rödkål, prinskorv och sill är självklara inslag på julbordet. För Centerpartiet är det även självklart att maten vi äter också är sund och säker.

Hur maten produceras har stor betydelse. För miljön. För djuren. För att vi ska få livsmedel som är sunda och säkra, och som inte äventyrar vår framtid. I många länder runtom i EU och världen matas grisar och andra djur med antibiotika. Inte för att de är sjuka, utan i förebyggande syfte. Det har lett till att många bakterier har blivit resistenta mot den medicin vi alla tar för givet ska fungera när den behövs.

Det är en fråga om vår civilisations överlevnad. Fortsätter överanvändningen av antibiotika i framför allt köttproduktion så riskerar vi att allt fler sjukdomsbakterier som finns hos både människor och djur blir resistenta. Det leder till att mängder med mediciner slutar fungera och vi skulle hamna på en medicinsk nivå liknande den före första världskriget. Därför måste vi från politiskt håll agera kraftfullt. För att komma till rätta med problemet måste vi arbeta hårt på alla nivåer. Globalt vill Centerpartiet se en kriskommission, i EU vill vi till exempel skapa ett gemensamt register för antibiotikaanvändning och på nationell nivå krävs det åtgärder för att minska förskrivningen.

Regionalt och lokalt jobbar Centerpartiet med att landsting, regioner och kommuner ska engagera sig mer för att öka kunskapen om antibiotikaresistens. Ett sätt är att kräva att svenska djurskyddsregler ska gälla i alla upphandlingar. För hur vi behandlar våra djur påverkar människans hälsa. Och du ska få din antibiotika på recept från din läkare, inte från skinkan på julbordet. Varje år dör runt 700 000 människor världen över till följd av antibiotikaresistens och om inget drastiskt snart sker så kommer dödsfallen räknas i miljoner och de samhällsekonomiska kostnaderna vara enorma.

Det krävs därför kraftfullt politiskt agerande, men också att vi som individer är beredda att ändra vår livsstil. Kampen att komma tillrätta med antibiotikaresistensen börjar hemma vid matbordet, bland annat genom att köpa en julskinka som är fri från antibiotika. Tänk närodlat för ett gott och säkert julbord.

Tage Gripenstam, gruppledare