Förbered dig nu – rösta i september

Snart är det val i Sverige och Södertälje förbereder sig på många olika sätt inför det. Det sker med ett långsiktigt handlingsprogram för demokratiutveckling, men också genom stora insatser under valåret. Det handlar om en starkt utvecklad närvaro på sociala medier, anställda valinformatörer och sms-utskick till alla röstberättigade invånare med information om att det är val och hur man går till väga för att rösta.

Samverkan med civilsamhället, skapandet av arenor för politiker och medborgare att mötas samt en massiv informationssatsning är några andra insatser som kommunen nu förbereder. Inte minst för att du, även om du inte får rösta i riksdagsvalet, ändå kan använda din röst i kommunen och regionen.

En politisk styrgrupp har bildats där alla partier i kommunstyrelsen finns representerade, och kopplat till den en projektgrupp inom förvaltningen. Vi har börjat jobba och ser redan hur goda initiativ och aktiviteter tar form.

Styrgruppens fokus är att säkerställa god information till alla medborgare, och särskilt de prioriterade grupperna som kommunstyrelsen beslutat om:

• förstagångsväljare i åldern 18-49 år.
• personer i de områden som hade lägst valdeltagande förra valet.
• personer med olika former av funktionsnedsättning.

Dessa grupper kan komma att behöva särskilt tydlig information och i vissa fall hjälp för att rösta. Det vill kommunen hjälpa till med. Vi vill också vara med och ta tillvara det engagemang som vi vet finns i vår kommun. Alla goda krafter måste samverka för att vi ska öka valdeltagandet, men också skapa större tillit och delaktighet i samhället.

Sverige är ett land som bygger på frivillighet och vi kommer aldrig att tvinga någon att använda sin rösträtt.

När förtidsröstningen börjar i augusti hoppas vi få se många banners och klistermärken på sociala medier och klädesplagg med budskapet ”Södertälje röstar”. Vi hoppas också att ännu fler vill bidra med att samtala och sprida kunskap om valet.

Som lokalpolitiker i Södertälje bär vi alla med oss olika former av engagemang för samhällsutvecklingen och olika idéer om hur Södertälje ska bli ännu bättre. I frågan som rör demokratin och vikten av att rösta i val står vi enade, oavsett partitillhörighet. Det är vår uppgift att förvalta demokratin och vinna förtroende hos medborgarna.

Sverige är ett land som bygger på frivillighet och vi kommer aldrig att tvinga någon att använda sin rösträtt. Men vi kan berätta om att du har rätt att rösta, och att din röst är viktig. Vi vill härmed uppmana alla att ta del av respektive partis partiprogram och idéer. Gå sedan och rösta.

Viktoria Hjulström (S) ordförande, styrgruppen för ökat valdeltagande
Aydin Özkaya (S)
Mats Siljebrand (KD)
Anna Syrjänen (KD)
Nina Wahlin (C)
Hanna Klingborg (MP)
Christoffer Johansson (M)
Andreas Birgersson (SD)
Metin Hawsho (L)
Sait Yildiz (V)
Joakim Granberg (RP)