Placera ett äldreboende i Mölnbo

På senaste kommunfullmäktige antogs den nya lokalbehovsplanen. Ett viktigt styrdokument i den kommunala planeringen för framtida behov av förskolor, skolor och boenden för äldre.

Centerpartiet har under många år arbetat för ett vård- och omsorgsboende (äldreboende) i Mölnbo. Det finns all anledning att placera ett sådant i Mölnbo som är den enda tätorten/kommundelen som saknar det. I Hölö och Enhörna fungerar det utmärkt att ha sådana boenden trots att reglerna för att bli biståndsbedömd och placerad inte kan ge geografiska förturer utan det dagsaktuella läget av lediga lägenheter och behovet avgör var man blir erbjuden plats. Till saken hör att man sedan kan ställa sig i kö för att komma dit man vill när lediga lägenheter i önskat boende finns.

Vi föreslog på kommunfullmäktige följande:

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska skrivas in i lokalbehovsplanen 2024–2038 att det under början av den perioden, senast 2028, ska byggas ett nytt vård- och omsorgsboende i Vårdinge - Mölnbo kommundel.

Roligt var att hela oppositionen stämde in i förslaget men mycket tråkigt att majoritetspartierna Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartiet röstade ned detsamma.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Tage Gripenstam