Garantipensionen höjs i augusti – tack vare Centerpartiet

Det är viktigt att våra pensionärer som har det tuffast nu kan få en höjd garantipension. Det blir möjligt tack vare att Centerpartiet till slut lyckades träffa en kompromiss som också värnar dagens pensionssystem.

För vi vill inte undergräva tilltron till vårt pensionssystem – varken för dagens eller morgondagens pensionärer. Men det är alldeles klart att många, inte minst äldre kvinnor haft för låg pension. Det är för dem vi nu kompromissat för att från augusti kunna stärka garantipensionen och värna ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Förslaget innebär upp till tusen kronor i höjd garantipension, upp till 100 kronor i bostadstillägg samt att utreda en gas i pensionssystemet. I dag har vi en broms om ekonomin så kräver men nu vill vi också införa en gas för att inte pensionerna ska halka efter när ekonomin växer. Dessutom kommer skatten sänkas för personer som är över 65 år och jobbar.

Regeringens extra ändringsbudget klubbades i förra veckan. Förutom satsningar på totalförsvaret, polisen och Sveriges lantbrukare innehåller budgeten det pensionsförslag som Centerpartiet varit med och förhandlat fram.

Vi välkomnar att regeringen till sist var beredda att förändra i sin budget för att forma en bra kompromiss för hållbara pensioner, även för framtiden. Regeringens ursprungliga förslag innehöll ett kritiserat garantitillägg – det så kallade Nooshi-tillägget – vilket varken var bra utformat eller träffsäkert. Centerpartiet arbetade hårt för att få till en bättre kompromiss inom pensionsgruppen, och slutligen slöts en överenskommelse med regeringen.

Vi jobbade intensivt för att med olika förslag se om det var möjligt att kunna finna varandra i en bred kompromiss politiskt även med våra borgerliga vänner, men det intresset saknades. Vi är glada att vår kompromiss kunnat samla en majoritet i riksdagen. Det betyder mycket även för Södertäljes äldre.

Med den bakgrunden röstade Centerpartiet ja till regeringens extra ändringsbudget, som också innehåller viktiga förstärkningar vi förhandlat fram till totalförsvaret och landets bönder. Dessutom ett förstärkt och viktigt stöd till Ukrainas försvar av sitt territorium och våra värden.

Beslutet att höja garantipensionen är ett beslut som gäller innevarande år. Inför kommande mandatperiod hoppas vi att vi kan lyfta pensionerna och värna det så kallade respektavståndet mellan garantipensionen och de som jobbat länge för sin pension med lägre eller medelinkomster.
Vår ambition är att göra det utanför den årliga statsbudgeten för att värna långsiktig hållbarhet. Det ska alltid löna sig att arbeta.

Kerstin Lundgren
riksdagsledamot

Tage Gripenstam
kommunalråd