Vi fortsätter att arbeta för Södertäljes bästa

Centerpartiet har påverkat utvecklingen av Södertälje de senaste fyra åren och vill ha ditt stöd för att fortsätta det arbetet.

Först och främst har vi naturligtvis stöttat arbetet med att förbättra skola, äldreomsorg och för funktionsnedsatta. Och säkrat stödet till Södertäljejourerna.

Vi har varit högst delaktiga i den stadsutveckling som skett med fler bostäder, mer företagsmark för växande företag i och nya företag till Södertälje.

Tack vare vårt arbete har det etablerats nya restauranger på Stora torget, testas en sommargata i city och gästhamnen har fått ett rejält lyft.

Våra parker och grönområden är bättre än någonsin, vi satsar på ett utökat gång- och cykelvägnät. Jag fick äran att ta emot Region Stockholms cykelpris för det pågående arbetet. Dessutom har vi satsat stort på underhåll av gatu-, gång- och cykelvägnätet.

För rättvisan mellan stad och land har vi också arbetat fram bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar och förbättrat bidraget till Oaxenfärjan.

Vi vill bevara och där det behövs, rädda vår fina jordbruksmark till livsmedelsförsörjning.

En landsbygdsstrategi som ska underlätta att bo, bygga, leva och driva företag i hela vår landsbygd har vi initierat och den kommer snart att antas – landsbygden är viktig och de gröna näringarnas förutsättningar likaså. Nu ska den genomsyra kommunens arbete och genomföras.

Vill ni att den här utvecklingen ska fortsätta rösta på Centerpartiet i årets val!

Tage Gripenstam
gruppledare och kommunfullmäktigekandidat