Äntligen ett dubbdäcksförbud

Nu diskuteras frågan om dubbdäcksförbud över Mälarbron på allvar. Självklart menar Centerpartiet sedan länge att det ska införas. Motståndet har varit stort och därför har det inte varit möjligt. Nu bekräftar kommunen att vårt ställningstagande är riktigt.

Samhällsbyggnadskontorets utredningar visar att 80 procent av den största utmaningen, nämligen att minska utsläppen av PM10, beror på dubbdäcksanvändning. Utöver hälsorisker hindrar utsläppen möjligheten att bygga bostäder och lokaler från Mälarbron till Enhörna.

Sverigedemokraterna genom Joachim Hagström, försöker populistiskt argumentera för att det inte ska införas ett dubbdäcksförbud och förvirrar debatten genom att lyfta andra utsläpp som visserligen är farliga men där kommunen inte haft problem med gränsvärden.

Ett annat problem som lyfts är hur kontrollen ska utföras och att polisen inte har möjlighet att göra kontroller. Nu är det polisens uppgift – vi utgår från att stickprovskontroller kan göras. Jämförelsen är Hornsgatan, men det är som att jämföra päron och äpplen. På Hornsgatan har alla de som bor i närområdet (och gäster till dem) och måste använda Hornsgatan rätt att köra med dubbdäck vilket i praktiken gör det omöjligt att kontrollera. På Mälarbron finns inte problemet med undantag utom för utryckningsfordon, vilka är enkla att skilja ut från övrig trafik.

Då det inte går att införa successivt så förordar vi att förändringen sker inför vintersäsongen 2025/2026 och att informationen skyltas vid Mälarbron från och med att beslutet fattats så att alla som vill använda bron får en rimlig chans att byta till dubbfria däck.

Nu har samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över hur man kan införa ett förbud, något vi stöder.

Tage Gripenstam
Centerpartiet