Protokollsanteckning från Centerpartiet i Sollentuna

Sollentuna kommunfullmäktige

Sammanträdet den 15 decemeber 2016

Ärende 12 Bildande av bolagskoncern med moderbolag och dotterbolag samt delning av Sollentunahem genom fission rev 2016-12-02, samt

Ärende 13 Ägardirektiv till AB Sollentunahem om åtgärder för att skapa fler hyresrätter i Sollentuna samt uppdrag till kommunstyrelsen angående fastighetsförvärv.

Centerpartiet vidhåller sina beslut i enlighet med den röstförklaring vi lämnade i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november.

Våra beslut utgår ifrån solidaritet med alla kommuninvånare, främst ungdomar och nytillkomna som behöver bostäder, och vi vill att de beslut som tas idag genomförs på ett sätt som värnar om och förbättrar kommunens goda miljö och som vilar på en medmänsklig, seriös, ekonomisk och effektiv värdegrund.

Vi tror inte på och skulle aldrig acceptera att AB Sollentunahem skadas i grunden av dessa beslut. Vi vill ha ett starkt kommunalt bostadsbolag, men vi vill också ha privata och kooperativa värdar i Sollentuna.

Men Centerpartiet inser också att det behövs ytterligare åtgärder för att lyckas få fram nya bostäder. Attefallshus och generösare byggregler-så långt detta är inom ramen för kommunens beslutskapacitet och inte inkräktar på vår goda miljö. Många bostadssökande, ungdomar och nytillkomna, har svag ekonomi och då är nyproducerade lägenheter inte ett alternativ. Det behövs flera olika lösningar.

Centerpartiet tänker stå för en konstruktiv politik i Sollentuna och vi fokuserar på vår egen politik istället för att kritisera andras.

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

För Centerpartiet

Lars Kallander

Gruppledare