Magnus Persson

Personbild


Kommunalråd


magnus.persson@centerpartiet.se,

073-62 24 758

Uppdrag:

Kommunalråd

Vice ordförande byggnadsnämnden

Vice ordförande exploateringsberedningen

Ledamot regionfullmäktige

Vice ordförande fastighets- och servicenämnden / Locum AB (Region Stockholm)

Ledamot trafiknämnden (Region Stockholm)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.