Råsundavägen får cykelfält

Foto: Solna stad


För att öka säkerheten och framkomligheten för stadens många cyklister ska Råsundavägen nu få cykelfält.

Gatan har länge varit en av de mer otrygga för cyklister i Solna. Mycket och intensiv motorfordonstrafik på huvudgatan genom Råsunda, både personbilar, bussar och lastbilar, kombinerat med cykling i blandtrafik gör att sträckan stått högt på önskelistan för åtgärder.

Nu börjar arbeten med att först flytta kantsten på trånga passager, sedan kommer västra delen asfalteras om och slutligen rejält tilltagna (1,75 m breda) cykelfält målas längs gatan i bägge riktningar, för att tydligare separera motorfordon och cyklister.

- Trafiksäkerheten och framkomligheten ökar tack vare de nya cykelfälten på Råsundavägen. Jag hoppas att det leder till att fler väljer cykeln bland annat för att ta sig till och från Solna station vilket kommer att underlättas nu, säger Magnus Persson (C) ordförande i tekniska nämnden.