Stadsbyggnadstur med miljöbuss

I söndags bjöd Centerpartiet allmänheten på stadsbyggnadstur med en fullsatt elbuss.

Turen gick genom hela Solna, från Huvudsta i söder till Järvastaden i norr. Fokus var att se de områden där det byggs just nu eller inom en nära framtid, men också ett tillfälle att se mer än sina egna kvarter. Självklart stannade vi för fika på vägen!
Guidade gjorde Magnus Persson, kommunalråd och ordförande för Tekniska nämnden.