Rösta i kyrkovalet för öppenhet och framtidstro

Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Centerpartiet vill:

  • Ha en folkkyrka som är lokalt förankrad i hela landet.
  • Att kyrkan ska vara öppen för alla. Inte minst för de som är utsatta, ensamma eller på flykt.
  • Att kyrkan ska präglas av framtidstro och vara en stark röst för humanism och mot främlingsfientlighet.

Lokalt arbetar Centerpartiet i Solna bland annat för:

  • En kyrka där församlingens medlemmar känner delaktighet. Arbetsgrupper bör skapas runt varje kyrka som arbetar för ökad delaktighet och medverkar i olika aktiviteter.
  • Fortsatt stark diakoni som ger stöd till den som i stunden behöver det.
  • Bejaka mötesplatser. En ny församlingsgård i Hagalund. Se över möjligheterna till ny förskola i Råsunda. Plan som lyfter kyrkbyn - en mötesplats och kulturskatt.

Du kan läsa mer om Solnas kandidater och vårt valprogram här på hemsidan under fliken kyrkoval.