Nominera till kommunfullmäktige

Nu är förnomineringsprocessen till Centerpartiets i Solnas lista inför valet till kommunfullmäktige i full gång.

Alla som är medlemmar har rätt att nominera sig själv eller någon annan. Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i en kandidatpresentation är den 15 november.

Nomineringsprocess - så här går det till

  • Alla medlemmar ges möjlighet att förnominera personer
  • De föreslagna kandidaterna tillfrågas och ska ge skriftligt medgivande innan namnen presenteras för medlemmarna.
  • Sammanställning med namn, bild och presentation av kandidaterna skickas ut till medlemmarna inför den rådgivande omröstningen.
  • I den rådgivande medlemsomröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya kandidater.
  • Resultatet sammanställs av den på årsmötet valda nomineringskommittén.
  • Som komplement till den rådgivande medlemsomröstningen kan till exempel kandidatutfrågningar/mingel anordnas.
  • Nomineringskommittén föreslår valsedel.
  • Listan fastställs på medlemsmöte.

Möten och mingel

Vi kommer att ha ett möte onsdagen 1 november för alla som vill veta mer vad det innebär att vara kandidat. Är du ny medlem är det ett utmärkt tillfälle att få information om hur det politiska arbetet fungerar i en kommun.

Vi kommer ha en möjlighet att träffa och prata med kandidater i samband med jullunchen söndagen den 3 december innan omröstningen startar.

Listan fastställs i februari

Valsedel till kommunfullmäktige fastställs på en nomineringsstämma dit alla kretsens medlemmar kallas. Alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter som har kretstillhörighet i Solna har rösträtt. Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.

Fundera på om du själv är intresserad av att påverka politiken i Solna eller om du känner till någon annan du tycker skulle vara en bra representant för Centerpartiet i Solna och skicka in namnen senast 15 november till malin.engvall@centerpartiet.se