Nämndinitiativ om laddstolpar

Alliansen lägger på kommunstyrelsemötet på måndag 2017-12-04 ett gemensamt nämndinitiativ om laddinfrastruktur.

Förslaget lyder som följer:

Att Kommunstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden och Signalisten tar fram en strategi för att säkerställa planeringen och finansieringen av laddinfrastruktur i staden i takt med dess utveckling och efterfrågan.

Tekniska nämnden förvaltar stadens garage, förhyrda parkering, besöks- och boendeparkeringar. Signalisten förvaltar sina egna garage. Signalisten förvaltar i sitt bestånd garage och parkeringsplatser för sina hyreshus. Sammanlagt handlar det om tusentals parkeringsplatser.

- Med vårt initiativ tas ett helhetsgrepp. Vi vill främja både snabb- och normalladdning. Extra viktigt är att kunna erbjuda laddplatser i garage och förhyrd parkering, då många solnabor bor i flerbostadshus, därför ska även Signalisten delta i uppdraget, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Sedan tidigare har Solna tillsammans med övriga kommuner i länet aktivt jobbat med informationsarbete mot bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare genom kampanjen FixaLaddplats.se.

Här kan du läsa hela nämndinitiativet , 17.1 kB..

En arbetsgrupp i Centerpartiet i Solna har tidigare lagt fram en rapport med namnet Fler elfordon i Solna stad. , 2.7 MB.