Flygblad om skipstop från Centerpartiet Solna

Genomförandet av snabbpendeltåg ("skipstop") har väckt uppmärksamhet särskilt i norra Solna - i stadsdelar som Järvastaden, Bagartorp och Nya Ulriksdal. Genom att införa snabbpendeltåg, trots att antalet tåg totalt sett i rusningstrafik inte kan utökas, halveras antalet tåg som stannar i Ulriksdal. Det är Centerpartiet liksom övriga partier i Solna kritiska till, och vi är dessutom kritiska att förändringen inte ens kommunicerades till kommunerna. Därför delade vi i Centerpartiet i Solna i fredags flygblad vid Ulriksdals station inför tidtabellsförändringen. Nedan återges texten på flygbladet.

Inte skipstop förrän spårkapaciteten räcker

I april skickade SL in ansökningar om tåglägen under 2018 till Trafikverket. Man hade tidigare stämt av en utökning till tre tåg/kvart i rusningstrafik med kommunerna. På Ostkustbanan, mot Upplands Väsby och vidare norrut, blev förslaget att det tillkommande tåget skulle bli ett s.k. skipstoptåg. Det var dock inte så ansökan till Trafikverket såg ut.

Ansökan till Trafikverket innehöll bara två tåg i kvarten, varav ett skipstop. Detta stämdes inte av med kommunerna. Första gången SL formellt kommunicerar det till kommunerna är samtidigt som tåglägesansökan ska in - våren 2017. Dessutom så luddigt formulerat att varken politiker eller tjänstemän förstod att antalet tåg minskade jämfört med tidigare planering! När Solna kontaktade SL för att reda ut oklarheterna gavs dessutom besked att förutsättningarna var exakt som tidigare.

Järvastaden, Bagartorp och Nya Ulriksdal är områden som växer och där nya bostäder byggs. När skipstop genomförs trots att trafiken totalt inte kan utökas, innebär det krångel för människor. Turtätheten på småstationerna i högtrafik halveras jämfört med tidigare. Det ställde sig vår kommun aldrig bakom.

Beslutet om att införa skipstop-tåg trots att Trafikverkets infrastruktur idag är otillräcklig för att bibehålla trafikeringsnivån på småstationerna, är högst olyckligt. Vi förutsätter att Trafikverket planerar för utbyggd kapacitet inför 2019, så att trafikhalveringen kan återställas. Vi ligger också på SL för att förhoppningsvis kunna få kompensation med busstrafik. Solna stad har föreslagit såväl utökningar som justeringar av busstrafiken i norra Solna för att förbättra möjligheten att resa kollektivt.

Flygbladet som PDF , 239.1 kB.