Råstasjön blir naturreservat

Råstasjön

Foto: Holger Ellgard cc-by-sa-4.0


Både Solna och Sundbyberg fattade igår, 18 december, med mindre än en minuts tidsskillnad beslut om naturreservat i respektive kommun, för Råstasjön respektive Lötsjön-Golfängarna. Det blir två hopkopplade reservat för våra två viktiga naturområden.

Råstasjöns naturreservat är dessutom utökat jämfört med tidigare förslag. Det gör att det kommer att direkt gränsa till Sundbybergs reservat i sydväst.

– Jag är glad att både Solna stad och Sundbybergs stad har inrättat varsitt naturreservat runt de två grannsjöarna. Fågellivet vid Råstasjön är unikt i regionen, och det är också en viktig fladdermuslokal. Råstasjön är älskad och omtyckt av Solnaborna som rekreationsområde, säger Magnus Persson (C), ordförande Tekniska nämnden.

– I landets mest tätbefolkade och snabbast växande stad måste vi värna och stärka skyddet av våra gröna rekreationsområden. Därför är det extra roligt att vi samtidigt får reservat också över Råstasjön i Solna, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden i Sundbyberg stad.

Råstasjön ligger i Råsunda i västra Solna. Här kan du läsa mer om Råstasjön.