Uttalande från Centerpartiet i Solna

Det har under kvällen kommit till vår kännedom att en nämndeman som representerar Centerpartiet i Solna tingsrätt kritiseras för sitt agerande i en misshandelsdom.

Jag har som gruppledare tagit del av den omskrivna domen, och konstaterar följande:

Efter att vi läst formuleringarna i den här domen finns det anledning för kritik. De resonemang som förekommer i domskälen är väldigt problematiska och något som vi ser väldigt allvarligt på.

Den typ av sexistiska resonemang som förekommer i domskälen är helt oacceptabla. Sådana svepande och fördomsfulla anklagelser mot kvinnor, i vilket sammanhang de än förekommer, går helt på tvärs mot Centerpartiets värderingar. Om man står bakom det domskäl som givits i domen, kan man inte vara nämndeman utsedd av Centerpartiet.

Jag har ikväll meddelat personen detta, och hoppas att personen väljer att frivilligt lämna sitt uppdrag.

Magnus Persson, gruppledare Centerpartiet Solna