Blågrönt regeringsprogram för Solna 2019-2022

Efter valet formerades i Solna ett blågrönt majoritetsstyre bestående av fem partier: Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I januari 2019 undertecknade företrädare för de fem partierna ett regeringsprogram, som beskriver vad man vill åstadkomma i Solna under de fyra år som mandatperioden 2019-2022 varar.

Regeringsprogrammet innehåller tydligt fokus på långsiktighet och engagemang. Exempel på saker som ska göras under åren som Centerpartiet jobbat för är att ta fram en ny heltäckande trafikplan, skriva en matpolicy för stadens måltider, bygga ut solenergi på stadens tak, samt ta fram en blåplan för vattenarbetet.

Här kan du ladda ner regeringsprogrammet. , 221.8 kB.