Ny kommunal skola i Järvastaden

Behovet av skolplatser i Järvastaden ökar, och för Centerpartiet är det viktigt att de yngre barnen har möjlighet att gå på en skola i sitt närområde. Därför väljer vi nu att tillsammans med den blågröna majoriteten bygga en ny kommunal f-3 skola i Järvastaden. Den nya skolan planeras för att kunna ha 240 elever från förskoleklass till årskurs 3.

- För många barn är möjligheten att kunna gå i en lite mindre skola viktig, särskilt i början av sin skoltid. Att kunna erbjuda en lite mindre skola som alternativ till de större i närheten är därför väldigt positivt. Det är också mycket bra att det blir tillagningskök. Mat som lagas på plats är ofta godare och det är lättare att minska matsvinnet, säger Anna Lasses (C), gruppledare.

Den nya skolan kommer att byggas inom kvarteret Linnéan på en yta som redan är planlagd som förskola. Den nya skolan får en central placering i Järvastaden intill en park på 15 000 kvadratmeter. Parken kommer att vara integrerad med den kringliggande bebyggelsen, däribland skolan, och bl a innehålla en lekpark, naturlek, ytor lämpade för spontanlek och vistelseytor.

Målsättningen är att skolan ska påbörjas slutet av 2022 och 2023 och kunna vara redo för barnen höstterminen 2024.

- Antalet barn i Järvastaden ökar mer än resten av Solna. Det har därför länge varit ont om skolplatser. Med en modern, kommunal, nybyggd och miljömärkt skola får solnabarnen i nordvästra Solna ytterligare ett bra skolalternativ, säger Magnus Persson (C), vice gruppledare.