Näringsliv

Centerpartiet vill:

 • Utveckla och utöka Solnamodellen.
 • Ställa krav på sommarjobb och praktikplatser i stadens upphandlingar där det är möjligt.
 • Arbeta för ett gott företagsklimat.

sol-has-bg sol-light-text

Solnamodellen och arbetstillfällen

Solna har en relativt låg arbetslöshet, både bland unga och äldre. Vårt breda näringsliv ger solnaborna en chans att komma in på arbetsmarknaden. Inom den så kallade Solnamodellen arbetar staden tillsammans med det lokala näringslivet. Tillsammans försöker vi aktivt matcha arbetssökande med de behov av arbetskraft som finns.

Genom att ha bra kontakt med näringslivet och god kännedom om individens kompetens kan vi matcha arbetsgivare med arbetssökande. På så sätt kan vi få in fler personer på arbetsmarknaden. Solnamodellen har visat på mycket goda resultat.

Kommunen arbetar också med att minska arbetslösheten när vi gör upphandlingar. Inom exempelvis tekniska förvaltningen ställs krav på sommarjobb för skolungdomar eller praktikplatser för vuxna där det är möjligt. Centerpartiet vill att kommunen ska bli ännu bättre på att hjälpa människor att få en fot in på arbetsmarknaden. Därför vill vi fortsätta utveckla dessa metoder.

Centerpartiet vill:

 • utveckla och utöka Solnamodellen.
 • ställa krav på sommarjobb och praktikplatser i stadens upphandlingar där det är möjligt.
 • stärka insatserna för att personer med funktionsvariationer enklare ska få jobb.

Företagsklimat

Solna ska vara en stad som samspelar med näringslivet. Det ska helt enkelt vara attraktiv att driva företag här. Kommunen är själv en stor arbets- och uppdragsgivare. Varje år upphandlar Solna varor och tjänster för miljardbelopp. Vi vill att dessa pengar ska användas på ett smart sätt, så att de aktivt kan bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Med hjälp av den kommunala upphandlingen kan vi bidra till en bättre miljö, fler innovationer och andra mervärden.

Ett sätt att underlätta för företag är genom att se över hur vi gör upphandlingar. Exempelvis borde kommunen i större utsträckning ställa funktionskrav snarare än utförandekrav. Det innebär att vi ställer krav på vad som ska uppnås och inte hur man ska utföra arbetet. Ett exempel på detta är gräsmattor. Där kan man ställa krav på hur långt gräset får vara istället för hur ofta det ska klippas. På så sätt kan fler delta och innovation främjas.

Solna ansvarar för att företag följer lagar och riktlinjer. Kommunen gör därför tillsyn i verksamheter. Det innebär att man kontrollerar att företagen når upp till de krav som finns. När kommunen gör detta tas en förskottsbetalning ut. Centerpartiet skulle vilja se över möjligheterna att införa rättviksmodellen, “Tillväxt och tillsyn”. Det innebär att förskottsbetalningen ersätts med dialog och fakturering i efterhand.

En förutsättning för att kunna bedriva företagsverksamhet är lokaler. I vår stadsutvecklingsplan behöver vi därför ta hänsyn till behovet av verksamhetslokaler. Vi vill inte heller att omotiverade särkrav ställs för bostäders utformning, då det kan hindra möjligheterna att bygga fler bostäder i vår stad.

Centerpartiet vill:

 • arbeta för ett gott företagsklimat.
 • i större utsträckning ställa funktionskrav snarare än utförandekrav i upphandlingar.
 • utforma upphandlingar så att det är möjligt för mindre företag att delta.
 • införa rättviksmodellen för avgifter så att betalning förenklas.
 • att kommunen inte ska ställa omotiverade särkrav på bostäders utformning vid markförsäljning.
 • verka för att möta behovet av verksamhetslokaler.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.