Stockholms patienter får ekologiska och närodlade måltider

 

Gustav Hemming. Foto: Hamid Ershad

Vid dagens landstingsfullmäktige fattades beslut om ett nytt miljöprogrammet, som ska leda vägen för minskad klimatpåverkan från landstingets verksamheter. Hårda miljökrav sätts till SL-trafiken och sjukhusen. Däribland ska Stockholms läns landstings 2 miljoner patientmåltider bli hållbart producerade, ekologiska och närodlade.

Stockholms läns landsting ligger långt fram i miljöarbetet. Nästan all energi som används till fastigheter och anläggningar är förnybar och kollektivtrafiken körs till övervägande del av förnybara bränslen. Man tar nu också täten och sätter krav på närodlad mat. I det nya miljöprogrammet ska landstinget senast 2021 ha 50 procent ekologisk mat, 20 procent lokalproducerad, samtidigt som matsvinnet ska minska med 40 procent.

- Vi ska vara ett pionjärlandsting som leder miljöarbetet. Vi har ett tufft program som förstärker våra tidigare höga ambitioner och är banbrytande på flera sätt, säger Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.

- Vi lägger stor kraft på att få riktigt bra miljöprestanda på maten. Inte bara att den är ekologisk utan också att den är närodlad och producerad utan antibiotikapåverkan. Det absolut viktigaste vi kan göra för att minska miljöpåverkan är att se till att sjukhusmaten är god, då kan vi minska svinnet, säger Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.

-Vi vill ta täten bland landstingen genom att köpa in lokalproducerat och därmed minska miljöpåverkan från vår sjukhusmat, säger Gustav Hemming (C), miljölandstingsråd.

Urval mål i miljöprogrammet

  • Minskade utsläpp av växthusgaser med 50 procent till år 2021 jämfört med 2011
  • Klimatpåverkan från medicinska gaser ska minska med 40 procent till år 2021 i jämförelse med år 2011
  • 95 procent av kollektivtrafiken körs med förnybara drivmedel senast 2021
  • Landstingets 2 miljoner patientmåltider ska vara 50 procent ekologiska och 20 procent närodlade senast 2021
  • Minst 90 procent av byggmaterial vid ny- och ombyggnation ska vara rekommenderade eller accepterade av Byggvarubedömningens kriterier senast år 2021