Stämma med fokus på EU-valet: Vi håller gränsen mot klimatförnekare

På Centerpartiet i Stockholms läns stämma laddades upp för EU-valet med Svante Linusson, trea på EU-listan och Karin Ernlund, partisekreterare. Distriktets högsta utmärkelse guldnålen delades ut och distriktsstyrelse valdes för kommande år.

Distriktsordförande Patrik Buddgård inledde utifrån klimatpolitiska rådets sågning av regeringens klimatpolitik: "Det är tydligt vad som händer när Centerpartiet inte är med och styr. Nu har vi i EU-valet en viktig roll att visa detta för länsborna, hålla gränsen mot klimatförnekarna och säkra att EU driver en offensiv klimatpolitik framåt".

Svante Linusson pratade om vikten av reglering och hållbar utveckling av AI på EU-nivå. Framförallt behöver vi säkra skyddet av allas vår integritet. Rätt använt kan AI vara fantastiskt, fel använt kan det inskränka vår frihet. Vi behöver politiker i EU som förstår AI, därför bör vi skicka en forskare som Svante!

Under stämman delades distriktets finaste utmärkelse guldnålen ut, tre personer uppmärksammades för deras betydande insatser för Centerpartiet i Stockholms län:

 • Johan Magnusson, bland annat för sitt arbete under många år i Upplands-Väsby
 • Bengt Ericsson, bland annat för insatser i många olika roller i Norrtälje.
 • Christian Ottosson, bland annat för hur han som gruppledare lett Centerpartiet i Huddinge från att sakna mandat i kommunen till att bli en självklar del av styret.

På stämman hanterades även motioner och en distriktsstyrelse valdes för kommande år:

 • Patrik Buddgård, distriktsordförande (omval)
 • Johan Krogh, förste vice ordförande (omval)
 • Anna Lasses, andre vice ordförande (omval)
 • Anna Eneroth (omval)
 • Annie Östlund (omval)
 • Björn Berg (omval)
 • Dag Ahlse (nyval)
 • Emma Lövenstad Solnestam (omval)
 • Indra Karreskog Rehbinder (omval)
 • Jonas Riedel (omval)
 • Torbjörn Einarsson (omval)
 • Raili Nilsson (omval)