Solskatten sänks, men skapar fortfarande hinder för landstingets solcellssatsning

Solceller

I dag lämnar regeringen besked om sänkt skatt på solenergi. Fastighetslandstingsråd Paul Lindquist (M) och Miljölandstingsråd Gustav Hemming (C) välkomnar sänkningen, men menar att den bör avskaffas helt. Administration och byråkrati som skapas av skatten skapar hinder för att genomföra en full utbyggnad av solceller på fastighetstak inom Stockholms läns landsting.

På initiativ av Alliansen kommer Stockholms läns landsting under 2016 och 2017, med första solcellsanläggning redan på plats, att bygga ut solceller på fastighetstak. På sjukhustaken planeras cirka 20 000 kvadratmeter solceller och möjligheten att installera solel på depåtaken till tunnelbanan och pendeltågen kommer att undersökas under 2017. Vid full utbyggnad skulle detta innebära en av de största satsningarna i Norra Europa. Med en kvardröjande skatt på solelen skapas onödiga hinder för att genomföra en sådan satsning.

- Vi kommer förhoppningsvis att kunna göra dessa satsningar ändå. Stockholms läns landsting är Sveriges miljöbästa landsting och vi vill fortsätta ta täten i omställningen till förnyelsebart. Att skatten sänks är bra, men den borde givetvis tas bort helt. Det är helt enkelt inte bra att skatta det som är bra är, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Det saknas fortfarande motiv att alls ha en skatt, eftersom Kommissionen har meddelat att de inte ställer något sådant krav. Även med en låg skatt skapas en omfattande administration och byråkrati som hindrar satsningar på solenergi, säger Paul Lindquist (M), fastighetslandstingsråd

Mer information om skatten

Regeringen införde tidigare i år en skatt på solenergiskatt på 30 öre per kilowattimme för egenproducerad el. Många har varit skarpt kritiska till åtgärden och ifrågasatt regeringens påstående om att EU-regler tvingat fram skatten. EU-kommissionen har senare bekräftat att regeringens påstående varit felaktigt och att Sverige inte alls varit tvingade att beskatta solenergi. Regeringen påtalade att man tänkte sänka skatten, efter flera månader så kom beskedet under måndagen att skatten ska sänkas till 0,5 öre per Kilowattimme.