Större båtar och brygga på Sandhamn för Nordsydlinjen

Nordsydlinjen

Idag, tisdag, fattade trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om linjesträckning och båtar i skärgårdens Nordsydlinje, vars sista försöksår går av stapeln nästa sommar. Linjen kommer nästa sommar att få nya och större båtar, där möjlighet att beställa mat och dryck på soldäck. Sandhamn och Räfsnäs tillkommer som bryggor och vissa bryggor försvinner.

Under 2017 kommer Waxholmsbolagets egna och större båtar användas, något som flera besökare har uttryckt en vilja kring. Linjesträckningen är något förändrad, där den största förändringen är att linjen kommer angöra Sandhamn istället för Stavsnäs och Räfsnäs istället för Kapellskär.

Försökslinjen har budgeterat för 4,5 miljoner kronor år 2017 och tidsgången kommer vara liknande som föregående år, det vill säga 9 veckor under högsäsong.Det totala antalet passagerare som reste med linjen Nord-Syd år 2016 uppgick till 8719 stycken, vilket är mindre än 2015.

- 2017 är det sista försöksåret för Nordsydlinjen och det är en bra idé att testa ett lite annat upplägg under det tredje försöksåret, så att vi kan fullgott utreda hur den långsiktiga framtiden blir med Nordsyd. Sandhamn är en av skärgårdens allra mest centrala besöksmål som lockar många besökare till skärgården, därför känns det kul att linjen nu kommer kunna angöra där,säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

- Det har varit många resande under försökperioderna hittills, även om vi såg en liten nedgång under förra året. Med den nya rutten och de större båtarna finns ännu större möjligheter för fler resande. Man kommer kunna sitta ute på däck och dricka en öl och något gott att äta och njuta mer av själva reseupplevelsen, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

-Stavsnäs var förvisso den vanligaste bryggan förra sommaren, men det finns gott om trafik ut till exempelvis Sandhamn och ut på linjen. Tanken med Nordsydlinjen är ju att knyta ihop skärgården från norr till söder och det gör man ännu mer nu, säger Gustav Hemming (C)