Klart med plattformsdörrar på medborgarplatsen och Åkeshov

Plattformsdörr

Med start nästa år ska fullskaletester med plattformsdörrar provas på två stationer i tunnelbanan – Medborgarplatsen och Åkeshov. Testerna syftar till att skaffa kunskap och erfarenheter som kan ligga till grund för framtida ställningstaganden om att utrusta hela eller delar av Stockholms tunnelbana med plattformsbarriärer. Något som exempelvis är nödvändigt för att kunna köra med helautomatisk drift i tunnelbanan.

 - När Stockholmsregionen växer i rekordfart så är det avgörande att kollektivtrafiken är säker, tillförlitlig och välfungerande. Även om tunnelbanan är ett väldigt säkert färdmedel så behöver vi möta ökad trängsel och ett ökat resande. Plattformsdörrar kan göra tunnelbanan tryggare även när det är trångt och förhindra allvarliga olyckor, inte minst för synskadade och funktionshindrade, säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd.

- Plattformsdörrar finns i tunnelbanor i tiotals länder i hela världen och har gett goda resultat vad gäller säkerhet och funktionsduglighet. Lyckade projekt som detta har genomförts i Tyskland och Frankrike. Jag är övertygad om att det kommer bli ett lyft för våra resenärer också här i Stockholm, säger Gustav Hemming (C).

Fakta

  • Satsningen på försöken 2017-2018 är upp till 55 miljoner kronor för testanläggningar respektive 43 miljoner kronor för installationer, drift och underhåll.
  • Stationerna som har valts ut är Åkeshov (utomhusstation) och Medborgarplatsen (inomhusstation).
  • Fullskaletesten ska göras under 2017 och en del av 2018 för att sedan utvärderas.
  • Uppskattningsvis sker 6000-8000 fall av olovligt spårbeträdande per år.
  • Spårbeträdanden orsakar ca 75 trafikpåverkande händelser per år med i snitt 45 minuters trafikstörning och 140 inställda tågkilometrar per händelse.
  • Särskild fokus läggs på funktion i vinterklimat, funktion i trängselsituationer, gränssnittet mellan människa och teknik och orsaker till spårbeträdande.
  • Förutom plattformsdörrar ska även detektorsystem med sensorer samt kameror prövas för extra trygghet och säkerhet.
  • Fokus vid urval har varit stationer med stort antal resenärer, inklusive berusade och med trängsel efter vissa evenemang. Men det ska även finnas krökta och smala plattformar samt att projektet ska genomföras i tid och inom budget.
  • Med den typ av barriär som föreslås i utredningen blir framtida fordon inte bundna till en specifik dörrdelning och fordonen kan användas på samtliga linjer i tunnelbanesystemet.
  • De åtgärder som föreslås i utredningen syftar till att förhindra, detektera, verifiera och åtgärda obehörigt spårbeträdande. Till följd av detta ska antal tillbud i tunnelbanan minska.