C: Vi måste möta det stora vårdbehovet av äldre

I dag besöker några av Centerpartiets ledande sjukvårdspolitiker från Sveriges Riksdag, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, Wästerläkarna 70+. Syftet med besöket är att undersöka hur man kan arbeta med specialistkompetens geriatrik.

Westerläkarna, i Västra Götalandsregionen, har förbättrat vården för äldre genom en speciell äldrevårdcentral – Wästerläkarna 70+. Syftet med vårdcentralen är i första hand att förbättra vårdkvalitet och samverkan i vårdkedjan kring de äldre. Vårdcentralen bemannas av läkare med specialistkompetens i geriatrik (ålderdomens sjukdomar), likaså äldresköterskor som fungerar som samordnare.

Centerpartiets sjukvårdspolitiker Anders W Jonsson (gruppledare i Riksdagen), Kent Ivarsson (Stockholms läns landsting), Birte Sandberg (Region Skåne) och Cecilia Andersson (Västra Götalandsregionen) besöker därför Westerläkarna för att lära sig mer om specialistkompetens i äldrevård.

I Stockholms län kommer antalet äldre öka med 150 000 till år 2030. Antalet personer 80+ i landet blir dubbelt så många som idag – från 500 000 till ca 900 000 år 2050. Människor med demens ökar från 160 000 till ca 400 000 till 2050.

- Vi står inför stora åtaganden när det gäller äldres sjukdomar och det enorma vårdbehov av äldre vi ställs inför. De allra äldsta ökar mest och det kräver åtgärder. För att förbättra tillgängligheten för våra sköra äldre är det viktigt att säkerställa att rätt kompetens i större utsträckning finns på rätt plats och rätt vårdnivå, säger Kent Ivarsson (C), vice gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

- Idag orsakar fallrelaterade skador ungefär 6 – 7 ggr fler dödsfall än trafiken i Sverige. Andelen personer 85+ med depression har ökat kraftigt. Många äldre hamnar tyvärr idag på våra akutmottagningar med långa väntetider istället för att mötas av en primärvård med stor kompetens kring åldrandets sjukdomar, säger Kent Ivarsson (C).