Hemming (C): Integration viktigt när Stockholmsregionen fortsätter växa

Stockholms län växte med 37 621 personer under 2016, det visar siffror från SCB som släpptes under tisdagen. Ökningen är 12 procent större än under 2015 och beror på höga födelsetal och invandring. Regionplaneringslandstingsråd Gustav Hemming (C) anser att fler människor ser Stockholm som sitt hem, men att det nu behövs starkt fokus på integration och förenklingar att få nyanlända och unga in i arbete.

En stark befolkningstillväxt är gynnsam för tillväxten, inte minst eftersom det redan idag finns flera branscher som skriker efter arbetskraft.

– Ska det här bli en vinst för regionen och regionens invånare så förutsätter det att vi får folk i arbete och klarar av att försörja näringslivet med arbetskraft, säger Gustav Hemming (C), regionplaneringslandstingsråd.

- Det är en gyllene möjlighet om den hanteras rätt, men kan bli stora problem om regeringen fortsatt är passiv. Integration är extra viktigt nu och vi behöver fokusera på att få folk i jobb. Exempelvis genom de förslag som mitt eget parti föreslår, såsom fler enkla jobb och borttagande av arbetsgivaravgiften under de första två åren, säger Gustav Hemming (C).

Här kan du läsa mer om SCB:s siffror.