Alliansen: Stockholms län och Sverige får sin första intensivakut

Nu är det klart att Nya Karolinskas akutmottagning kommer att heta ”Intensivakut”. Det är en ny vårdform för såväl Stockholms län som för Sverige. Intensivakuten är för de svårast akut sjuka patienterna. Till intensivakuten kommer man i första hand kunna ta sig med ambulans, ambulanshelikopter eller via remiss. Alla huvudstäder i våra grannländer Oslo, Köpenhamn och Helsingfors har redan ett universitetssjukhus med liknande uppdrag. Under 2018 får Sverige sin första.

Fakta: Sveriges första intensivakut

När den nya akutmottagningen öppnar på Nya Karolinska i Solna 2018, blir det Sveriges första intensivakut. Till intensivakuten kommer man bara kunna ta sig med ambulans, ambulanshelikopter eller remiss. Intensivakuten kommer utföra högspecialiserad vård, för de svårast sjuka.

Den akuta vården byggs ut i Stockholms län: Akutsjukhus och närakuter
Akutmottagningarna på övriga akutsjukhus byggs ut, som en del av de historiskt stora investeringarna i Stockholms sjukhus på totalt över 40 miljarder kronor.

De 12 nya närakuterna för barn och vuxna kommer också att spela en stor roll framöver. Där ska man kunna få hjälp av flera olika professioner och få de flesta vanliga akuta tillstånd färdigbehandlade, t ex ett brutet ben. Närakuterna ska ha labb och röntgen samt ambulansintag. Det blir en ny vårdnivå, som också kommer att avlasta akutsjukhusen. Närakuterna öppnas mellan 2017 och 2019.

Snabb hjälp av 1177 och husläkare vid akuta tillstånd
Telefonkontakt eller digital kontakt med 1177 Vårdguiden ger snabb hjälp och råd om var man ska vända sig i vården vid akuta tillstånd. Många kan få snabb och adekvat vård hos sin husläkare, eller på husläkarnas jourmottagningar kvällar och helger.

Namnet ”intensivakut” är ett förslag från invånarna
Över tusen intervjuer har genomförts med invånare över 18 år i Stockholms län. Namnet var inte ett av landstingets förslag, utan kom upp som ett förslag under fokusgrupper och har sedan bekräftats i en undersökning av Demoskop. Detta är det namn som invånarna bäst tycker beskriver den nya akutmottagningen på Karolinska i Solna.