C: Skapa fler stombussar och ge dem färgade körfält

Idag, lördag, håller Centerpartiet i Stockholms län distriktsstämma. Ett av besluten som väntas tas är att arbeta för en kraftigt förbättrad busstrafik, med satsningar på snabbussar och egna körfält för samtliga stombusslinjer.

Centerpartiet i Stockholms län är större än på länge. Enligt opinionsmätningar har partiet i Stockholms län fördubblat sitt stöd sedan valet 2014. Medlemsantalet är också det högsta på mycket länge. Under distriktsstämman samlas 170 centerpartister från hela Stockholms län för att besluta om politik inom flera olika områden. Totalt är det 70 motioner uppe för beslut. En av denna motioner gäller stombussar.

-Bussen är det vanligaste trafikslaget när det gäller kollektivtrafik och utgör på många sätt grunden för ett fungerande trafiksystem. Centerpartiet arbetar hårt för fler spår i länet, men vi behöver också göra flera satsningar för att göra busstrafiken attraktivare, säger Michaela Haga (C), distriktsordförande i Stockholms län.

-Genom enkla med symboliska handlingar kan en busslinjes status snarast kunna liknas vid en spårvägslinje. Därför bör det skapas fler stom- och snabbusslinjer runt om i länet och dessa stombussar bör också få egna körfält, gärna i egen färg, säger Michaela Haga (C).

Andra förslag på stämman:

  • Utöka den tillåtna storleken på Attefallshus från 25 till 40 kvadratmeter. Skyndsamt bygga en fjärde rullbana på Arlanda.
  • Bygga in Stockholms läns pendeltågsperronger.
  • Tillåta högersväng mot rött för cyklister.
  • Tydliggöra att människors rätt att söka asyl inte är förhandlingsbar.
  • Hitta en finansieringsmodell för trygga och levande stationsmiljöer och resecentrum.
  • Trafikverket ska öka takten för byggande av cykelvägar som är bättre anpassade till elcyklar.
  • Planera en nationell cykelled i Stockholmsregionen.
  • Utreda möjligheterna för persontrafik, på kort sikt och på längre sikt både i Östersjön och i Mälaren