Partistämma i Malmö 2017, 28 sep - 1 okt

Imorgon börjar Centerpartiets partistämma i Malmö. Under fyra dagar kommer centerpartister från hela Sverige att samlas på Malmö Live för att forma och skapa den politik som partiet ska gå till val på 2018. Stockholms län kommer självklart att vara på plats.

Vi i Centerpartiet i Stockholms län har en rad områden som vi kommer att engagera oss extra mycket i under partistämman. Vi lägger bland annat fram flera motioner inom frågor som rör trygghet, bostäder och välfärd. Det är viktigt att vi från Stockholms län är med och engagerar oss för en politik som gör skillnad i stockholmsregionen. Vår prioritet är att arbeta för en grön, liberal och engagerande politik som är till godo för hela Stockholm.

Bostadspolitiken är så klart en stor fråga för oss som representerar Stockholm på ett eller annat sätt under stämman. Stockholm är idag en av Europas mest expansiva regioner och vi ställs dagligen inför stora utmaningar vad gäller att bereda plats för nya invånare. Det vill till att vi kan möta de behov som finns och låta alla som vill bo i Stockholm också göra det. Därför vill vi från Stockholms län driva på för en hållbar stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen som främjar en grön och levande region.

Trygghetsfrågor är också ett betydelsefullt område för oss från Centerpartiet i Stockholms län. Med sina många kranskommuner har idag Stockholm flera mörka fläckar på kartan när det kommer till hur invånarna upplever trygghet och säkerhet i sina närområden. Detta är oroande och måste göras något åt! Därför kommer vi under stämman att sträva efter en närodlad trygghets- och säkerhetspolitik med utgångspunkt i varje orts unika behov.

Bostäder- och trygghetsfrågor är bara två av många områden som Centerpartiet i Stockholms län kommer att arbeta med under partistämman 2017. Totalt kommer över 600 motioner att behandlas i 14 olika kommittéer och vi har självklart representanter på plats i samtliga av dessa. Du kommer att kunna följa vårt stämmoarbete på vår Facebooksida - Centerpartiet i Stockholms Län och via Twitter - @Csthlmlan.

Hälsningar,
Michaela Haga
Distriktsordförande i Stockholms läns partidistrikt