Domen i Solna: Ärende om uteslutning

Med anledning av domen i Solna tingsrätt där två nämndemän som representerar Centerpartiet uttryckt sig på ett sätt som inte är i enlighet med partiets värdegrund har ett ärende om uteslutning inletts. Ärendet berör Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson.

Centerpartiet i Stockholms län rekommenderar nu partistyrelsen att utesluta de båda nämndemännen från partiet. Vår uppfattning är att de formuleringar som finns i domen inte stämmer överens med Centerpartiets värdegrund och att deras agerande därmed allvarligt skadar Centerpartiets förtroende.

- Detta är ingenting som vi i Centerpartiet ställer oss bakom. Det går helt emot våra värderingar om alla människors lika rätt och värde, säger Stockholms läns distriktsordförande Michaela Haga.

2006 gjorde Ebtisam Aldebe anmärkningsvärda uttalanden angående särlagstiftning. Efter diskussion med berörd person och efter att hon backat från sina uttalanden och bedyrat att hon inte hade sådana värderingar fick hon stanna kvar.

I backspegel är det lätt att se att vi borde agerat annorlunda men nu vidtar vi konkreta åtgärder. Huruvida personerna i fråga får behålla sina uppdrag som nämndemän är upp till rättsväsendet. Detta är ingenting som vi i Centerpartiet kan påverka. Det är ett beslut som fattas av domstolen baserat på om de anser att personerna är olämpliga för sina uppdrag. Ett ärende är inlett av Solna tingsrätt.

På både nationell och lokal nivå har Centerpartiet omedelbart vidtagit åtgärder för att markera i gällande fall men också för att motverka att detta händer igen. Ebtisam Aldebe har av sin krets uppmanats att lämna sina uppdrag som nämndeman. Utifrån vad som hänt kommer Centerpartiet att skärpa rutinerna för att motverka liknande händelser i framtiden.

Läs mer:
Domen i Solna tingsrätt
Uteslutningsärende inlett
Annie Lööf


Under eftermiddagen den 5 mars kom Centerpartiets partistyrelse med beslutet om att man, med omedelbar verkan, utesluter Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson ur partiet. Motiveringen till utesutandet är att personerna, i samband med tingsrättsdomen i Solna tingsrätt i februari gett uttryck för åsikter som strider mot Centerpartiets värdegrund.