NU PÅBÖRJAR VALBEREDNINGEN ARBETET INFÖR NÄSTA DISTRIKTSSTÄMMA - KOM MED INSPEL OCH NOMINERINGAR

Nu finns möjligheten att skicka in nomineringar och inspel till valberedningen inför nästa distriktsstämma. Inkom gärna med dina inspel och nomineringar så snart som möjligt, dock senast 31 december 2019.

Vid nominering vill vi gärna även få en motivering samt veta om personen är tillfrågad.

Distriktsstyrelsen är en viktig länk för alla kretsar i länet och har ett brett uppdrag. Om du funderar över vilka kompetenser eller vem du skulle vilja se i distriktsstyrelsen så är dess uppgift bland annat: att genomföra distriktsstämman, förberedelser inför partistämma, genomföra valrörelser och nomineringar för riks- region- och kommunvalen. Distriktsstyrelsen ska också föra fram gemensamma politiska budskap och informera om viktiga beslut som fattats på nationell och regional nivå. Distriktet ska arrangera utbildningar, skapa/stötta nätverk för förtroendevalda, stötta kretsarna och samarbeta med syskonorganisationerna och Stockholms stads distrikt.

Sammankallande för valberedningen är Annica Nordgren från Täby och vice är Tomas Selin från Huddinge.

Vid frågor eller nomineringar, kontakta:

Annica Nordgren, annica.nordgren@centerpartiet.se 076-1398146 eller Tomas Selin, tomas.selin@huddinge.se eller 073-0510355