Situationen i världen

Nu öppnar Turkiet gränsen mot EU, hur ser du på situationen framåt?

Många familjer och barn är på flykt, hur bör Sverige och EU agera i den här situationen?

-Det vi nu ser hända i Syrien är ännu en kraftmätning mellan globala och regionala aktörer i regionen. Turkiet har under Erdogan uttalat betydande ambitioner för att ta en del av Syrien för egna politiska syften. Han spelar på de kort han har i sin hand och en del han inte har. Han positionerar sig både med och mot Ryssland, USA och EU. Ryssland har geopolitiska ambitioner och där är ME en del av en större målbild. Och de håller Turkiet under uppsikt och finns ju även med militärt stöd till den ledare som Turkiet inte stödjer militärt i Libyen. De har båda gäss att plocka både med varandra och med EU och USA, Kerstin Lundgren.

-Det som nu händer är förstås oacceptabelt när Erdogan använder människor som en bricka i detta spel. Vi vet att det i striderna används mänskliga sköldar och här blir människor lurade av bud om att gränsen mot Europa öppnas. Därmed kan Erdogan bygga på nationalistiska stämningar gällande Grekland, men också störa NATO och EU för att han inte får stöd för sin linje i regionen. Och han har behov av att stärka sin ekonomi som drabbats av Erdogans politik och misskötsel. Han behöver bygga inrikespolitiskt stöd inför kommande presidentval. Sedan är det tveklöst så att Turkiet har drabbat och tagit ett stort ansvar för människor på flykt från Syrien och andra områden. Det ska vi erkänna och vi har om än kritiserat avtalet så accepterat det mellan EU-Turkiet. Nu måste EU vara tydliga med att Turkiet ska efterleva det, sluta lura människor med tal om öppna gränser, Kerstin Lundgren.

-För att Syrienkriget ska få ett slut krävs dock politiska lösningar. Det finns inga militära sådana, det har väl ändå tiden visat. EU måste stå upp för FN-ledd och inkluderande process. EU måste hävda internationell rätt och att krigsbrott och brott mot mänskligheten måste prövas rättsligt. Vi måste stå upp för den individuella asylrätten. Sedan måste människor ha rätt att återvända, oavsett extern eller internflyktingar. Den lagstiftning som Syrien skapat nu syftar ju till etnisk rensning och att fördriva människor från där de levt. Oacceptabelt. Assad måste förmås att kliva av, han är inte en del av lösningen. I den akuta situationen ska Sverige och EU hävda EU:s gränser, ställa krav på Turkiet att hålla överenskommelser, hävda internationell rätt och samtidigt kräva att striderna upphör, humanitärt tillträde och när politisk lösning finns öppna för stöd till återuppbyggnad, Kerstin Lundgren.