Region Stockholm provar världens första elektriska bärplansfartyg i kollektivtrafiken till sjöss.

Fartyget är helt emissionsfritt under drift och beräknas förbruka avsevärt mindre energi än konventionella fartyg. Bärplanen möjliggör för första gången ett fartyg som kan köra både långt och snabbt på el. Dessutom elimineras stranderosion orsakat av svall samt buller.

Som ett resultat av regionens roll som projektpart i en ansökan till Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj inom sjöfartsområdet kommer världens första elektriska bärplansfartyg att byggas i Stockholm och testas i sjötrafiken. Fartyget tas fram av det Lidingöbaserade teknikföretaget Candela Speed Boat AB, som redan kommersialiserat bärplanstekniken för fritidsbåtar. Region Stockholm arbetar för regional tillväxt och utveckling i hela länet och ska bidra till att skapa förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.

-Stockholms vattenvägar har stor utvecklingspotential inom såväl arbetspendling, fritids- och turistresor. Något vi är måna om att utveckla. Detta projekt är en möjlighet att testa en ny fartygsteknik som kan göra kollektivtrafiken till sjöss mer miljövänlig och attraktiv för våra resenärer, säger Michaela Haga (C), Sjötrafikutskottets ordförande i Region Stockholm.

Fartyget är helt emissionsfritt under drift och beräknas förbruka avsevärt mindre energi än konventionella fartyg tack vare bärplanen som lyfter skrovet ovanför vattenytan. Det möjliggör för första gången ett fartyg som kan köra både långt och snabbt på ren el. Dessutom genereras minimalt med svallvågor och buller vilket ger passagerarna en tyst och bekväm resa, samt att problem med stranderosion orsakat av svall och även avgaser elimineras.

Fartyget sjösätts under 2022 och genomgår först sex månaders tekniska tester hos tillverkaren. Därefter planeras fartyget testas i trafik med passagerare.

-Pilottrafiken planeras att pågå fram till 2024. Nu börjar arbetet med att bestämma en lämplig linje för försöket och hur fartyget kan optimeras för att genomföra uppgiften. Projektet kommer sedan utvärderas så att de samhällsekonomiska effekterna blir tydliga, säger
Michaela Haga (C), Sjötrafikutskottets ordförande i Region Stockholm.