Tillåt cyklar i kollektivtrafiken

Att fler cyklar är bra av många anledningar. 
Många av Stockholmsregionens invånare kan nå sina arbeten inom 30 minuter med cykel. 
Men vi får inte glömma de som har längre resvägar till arbetet och inte har någon möjlighet att cykla hela vägen.

I kombination med kollektivtrafik kan dock cykeln vara ett alternativ för många. Därför vill vi i Centerpartiet att det bli tillåtet att ta med cyklar i utvalda sträckor i tunnelbanan och att även Roslagsbanan och tvärbanan anpassas för att göra plats för cykel. 

I många andra städer, både i Sverige och i andra delar av världen, har man en betydligt större flexibilitet att kombinera cykel och kollektivtrafik. I Stockholm har man länge varit mycket njugga till att låta cykeln följa med, men det är positivt att regionen nu har börjat utreda frågan. Motiveringarna har skiftat, men i grunden är det inte farligare att ta med cykeln är barnvagnen i kollektivtrafiken.  Mot bakgrund av erfarenheter från andra städer är det dags för Stockholm att nu öppna möjligheten att ta med cyklar i kollektivtrafiken. Dessutom har vi nu, när trängseln är långt ifrån vad den varit, ett gyllene läge att pröva att i anvisade vagnar tillåta cykel.

Effekterna av att tillåta cyklar i bland annat tunnelbanans yttre delar, på Roslagsbanan och tvärbanan skulle underlätta arbetspendlingen med cykel avsevärt för en mycket stor andel av länets befolkning. Flexibiliteten och valmöjligheterna skulle bli fler. Klimatnyttan skulle potentiellt kunna bli mycket stor. Lägg därtill hälsoaspekterna av att fler cyklar och därmed rör på sig regelbundet.

Ett stort antal cyklar i kollektivtrafiken får givetvis konsekvenser och effekterna av en sådan här förändring och testperiod måste självklart utvärderas. Men samtidigt som cyklar tar upp plats i vagnarna, minskar också trängseln på de bussar som ansluter till stationerna. Liksom på bilvägarna om cykeln plötsligt framstår som ett rimligt alternativ. 

Att ta med cykel ombord är en viktig del av cykelinfrastrukturen som bidrar till att minska restider, det stärker oss som cykelregion och kan bidra till att vi når våra cykelmål. Med de förutsättningar vi just nu har att pröva detta, i kombination med de myndighetsrekommendationer som är kopplade till att minska smittspridningen, menar vi att det vore mycket olyckligt att inte låta kollektivtrafiken bidra till ett ökat cyklande!