Ta bort onödigt redovisningskrångel för energiskatt för solcells-el


Motion #528
Region Stockholm har stora ambitioner för utbyggnad av solceller, så stora att de övergår gränsen på 500 kW på totalt installerad effekt per organisation.

Trots energiskatten bedöms satsningen fortsatt lämpligt.
Skatteverket sätter dock käppar i hjulet - då de behöver redovisning av elanvändningen för organisationens samtliga elanvändning. Rent administrativt blir detta ogörligt, då en region naturligtvis har ett mycket stort antal elnätanslutningar. De allra flesta av dessa är rena konsumtionsabbonemang och torde knappast i någon större grad påverka storleken på energiskatten, men krav från Skatteverket kvarstår om att redovisa även dessa.

Kraven framförs även i det fall solcellsanläggningarna separeras organisatoriskt, då modellen med att placera dem i ett särskilt dotterbolag provats. Administrationen vore så omfattande att den i flera år varit huvudsakligt hinder för ytterligare utbyggnad av solceller på regionens fastigheter. Samma problembild borde dyka upp för andra större organisationer med många olika fastigheter över hela landet, som Coop, större allmännyttiga bolag mm. Krånglet borde med andra ord avskaffas då det både är onödigt och medför såväl ekonomiska som miljömässiga onödiga kostnader.

Vi vill därför att Skatteverket förenklar sitt redovisningskrav till att endast gälla redovisning för organisationens elproduktionsabbonemang vid beräkning av energiskatt för lokalt producerad elektricitet, så länge kravet på redovisning av energiskatt för egenproducerad el kvarstår.