Framåt för fyrans buss

Att bussen kommer fram är viktigt för att vi ska kunna lita på kollektivtrafiken. Att de resor som görs är punktliga, snabba och trygga.

Det är viktigt, både för bussar som kör i städer, i och mellan tätorter och på landsbygden.

Nu gör Region Stockholm gemensam sak tillsammans med Stockholms stad. Framåt med kollektivtrafikkörfält, ökad signalprioritering och andra framkomlighetsåtgärder och åtgärder för att förbättra regulariteten.

Målet är att uppnå en medelhastighet på 20 km/h. Om det ska bli verklighet kan inte bussen fastna i samma köer som övrig trafik och det gör också resan mer pålitlig och attraktiv. Idag kan medelhastigheten vara mycket låg i rusningstrafik, på en del platser under 12 km/h och på andra under 10 km/h. Det är inte hållbart.

För Centerpartiet har det varit en prioriterad valfråga att konvertera busslinje 4 till en snabbusslinje. Det är glädjande att vi nu tar ett viktigt steg framåt i detta arbete.

Beslutet idag på trafiknämnden är ett uppdrag att Trafikförvaltningen tillsammans med Stockholms stad utreder möjlighet att i närtid genomföra dessa framkomlighetsåtgärder, att förbättra regulariteten och effektivisera tiden vid hållplats längs stomlinje 4.

Ett välkommet besked för resenärerna i Stockholm!