Centerpartiet första parti att ta ställning för producentavgift på läsk

Centerpartiet fattade ikväll beslut om att verka för ett producentinriktat avgiftssystem som stärker incitamenten för låga gränsvärden av tillsatt socker på sockersötad dryck. Christine Lorne som är Centerpartiets sjukvårdstalesperson i Region Stockholm och även folkhälsoberedningens ordförande i Region Stockholm har länge drivit frågan.

- Centerpartiet blir nu det första partiet i Sverige som har ett stämmobeslut om att minska mängden tillsatt socker i dryck. Forskningen är entydig, sockersötade drycker är riktigt dåliga för vår hälsa och särskilt dåliga för barn och unga, de som ofta dricker mycket saft eller läsk. Jag är därför väldigt glad att Centerpartiet tagit detta viktiga steg, säger Christine Lorne (C). 

Forskning visar att sockersötade drycker har tydlig koppling till övervikt och studier visar att om sockersötade drycker ersätts med lightdrycker som enda förändring i deras kost så minskade studiedeltagarna i vikt. Mer än hälften av Sveriges befolkning är numera överviktig och kurvan går åt helt fel håll och bara i Stockholms län orsakar övervikt och fetma 12% av alla dödsfall i Stockholms län.

- När vi ser att 1 av 5 barn har övervikt eller obesitas idag, och övervikt hos barn följer i 80% av fallen med även till vuxen ålder måste vi våga göra fler insatser i hela samhället. Det här är ett viktigt steg för att förbättra folkhälsan så fler människor kan leva långa friska liv, fortsätter Christine Lorne. 

I England har ett producentbaserat avgiftssystem på sockersötad dryck införts. Den främsta konsekvensen blev att producenterna minskade mängden socker samt ökade sitt utbud av olika sorters lightläsk och lightdrycker. Drycker som innehåller en sockermängd på över fem procent beskattas och det har resulterat i att en burk vanlig Fanta i England innehåller en tredjedel så mycket socker som motsvarande burk i Sverige.

-Socker i flytande form såsom i läsk eller saft har en i stor påverkan på människors vikt visar forskningen. Dels för att de knappt ger någon mättnadskänsla, dels för att kroppen inte registrerar flytande kalorier på samma sätt som när socker äts i annan form såsom i smågodis.  Detta gör att människor inte kompenserar sitt övriga kaloriintag efter att ha druckit en burk vanlig läsk och därför skulle en minskad sockermängd i dryck ha stora hälsoeffekter, avslutar Christine Lorne.