VI behöver skapa fler jobb
i stockholmsregionen

DÄRFÖR SKA DET VARA ENKELT ATT BLI JOBBSKAPARE.

För att bryta utanförskapet
Jobb är den bästa vägen till integration, inkludering och delaktighet i vårt samhälle.
Vi vill att fler ska få göra en livsresa, förverkliga sig själva och bidra till vårt gemensamma samhälle.

Vi vill och jobbar för att:
· Det ska bli billigare och enklare att anställa.
· Språkundervisningen för nyanlända och utrikesfödda ska förbättras.
· Fler aktörer, både privata och civilsamhälle ska få förmedla de lediga jobben.

Du ska kunna utvecklas på jobbet
Livslångt lärande och utveckling på jobbet är viktigt både för dig, men också för
arbetsmarknadens funktionssätt. Den som har ett jobb kommer snart att ha möjlighet till kompetenshöjning och karriärbyte, tack vare Centerpartiets idoga arbete med en moderniserad arbetsrättslagstiftning där omställningsmöjligheterna kraftigt utökas.

Vi vill och jobbar för att:
· Du kommer att kunna ta del av utbildningar genom hela arbetslivet.
· Företagens oförutsägbarhet vid tvister ska begränsas.
· Förändringarna kommer på sikt att skapa en större rörlighet på arbetsmarknaden och därmed större möjligheter för unga och utrikesfödda att komma in och få fäste på arbetsmarknaden.

jobbskapare

En historisk transformation av Svensk arbetsmarknad. För ett minskat utanförskap Alireza Akhondi Talesperson Jobb och Integration