Historiskt breda satsningar för en hållbar och levande skärgård

Inför 2022 gör Region Stockholm flera viktiga satsningar på skärgården. Det handlar bland annat om satsningar på bryggor och väderskydd, en ökad takt för utvecklingen av en emissionsfri sjötrafik, säsongsförlängning i skärgården och en satsning på likvärdig nära vård i hela skärgården.

Plan för förlängning av säsongen i skärgården (1 mkr)
Vi vill att hela skärgårdens besöksnäring ska kunna förlänga säsongen med en månad till år 2030. Det skulle gynna både de fastboende på öarna och besöksnäringen.

Satsning på bryggor och väderskydd (4 mkr)
För att öka trivseln och tryggheten i sjötrafiken ska Region Stockholm under 2022 stärka arbetet med att få väderskydd på plats vid bryggor med fler än 20 påstigande per dygn. Vi inför också en bryggmedelspott som gör det lättare för brygghållare att söka medel för samfinansiering av bryggor som trafikeras av sjötrafiken, för att öka tillgängligheten bland öarna i skärgården.

Sjukvårdslyft i skärgården (5 mkr)
För de invånare som är bosatta i skärgården behöver tillgängligheten stärkas med mer specifika insatser. Därför ska vi se över förutsättningarna för ytterligare en läkarbåt som ska trafikera de delar av skärgården som den befintliga läkarbåten inte når.

Förlängning av pendelbåtlinje 83 Rindö-Vaxholm-Stockholm (15 mkr)
Under 2020 inleddes ett försök med pendelbåtlinje 83 (Rindö-Waxholm-Stockholm) som har utvärderats under hösten 2021. Nu förlängs försöket med ett år.

Stora kliv för en emissionsfri sjötrafik (1 mkr)
För att öka takten mot en långsiktigt hållbar sjötrafik ska Region Stockholm ta fram en kartläggning av dagens infrastruktur för emissionsfria drivmedel och behov av framtida utbyggnad i Stockholmsregionen.