Nationell cykelturistled i Stockholmsregionen

Besöksnäringen är en stor inkomstkälla för Stockholmsregionen och att semestra på cykel blir mer och mer populärt. Därför vill regionen utreda hur regionens kandidat till en framtida nationell cykelturistled i Stockholmsregionen kan se ut.

- Vi har inga förutfattade meningar om var en nationell cykelturistled i Stockholmsregionen skulle kunna dras. Det skulle kunna handla om en skärgårdscykelled med kopplingar till kollektivtrafiken på vatten, en led som förbinder slott, kyrkor och historiska stadskärnor längs Mälaren, eller varför inte den första urbana nationella cykelleden. Möjligheterna är oändliga i vårt län och vi vill ha upp de bästa förslagen på bordet, säger Gustav Hemming (C) Samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd.

Det finns flera färdigställda nationella cykelturistleder i Sverige med godkänd standard. Bland annat Kattegattleden på västkusten, Sydostleden som går från Växjö till Simrishamn och Sydkustleden som går längs skånska syd- och västkusten.

- Det är dags att Stockholmsregionen får på plats en nationell cykelled nu! Vi har en outnyttjad potential i vår region och därför tar vi nu initiativ till ett förslag på hur en nationell cykelled ska kunna dras, säger Michaela Haga (C) Vice gruppledare i Region Stockholm.

- Från regionens håll är det cykelutbyggnaden för pendlare som alltid kommer i främsta rummet. En nationell cykelled har dock en roll att spela för att fler ska få upp ögonen för cykeln och turista på ett mer klimatsmart och hälsosamt vis, fortsätter Gustav Hemming.

- Detta är också en satsning som skulle kunna hjälpa till att utveckla besöksnäringen i olika delar av länet samtidigt som fler får möjlighet att upptäcka vårt vackra län, avslutar Michaela Haga.